📣ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📣
เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สาขา อาหารสัตว์น้ำ สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 📱 0-2942-8894