🔉🔉ประกาศ 🔉🔉
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตคณะประมง ทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้ 👇👇
------------
📍ทุนสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
------------
📍ทุนสนับสนุนค่าสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
------------
📍ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตคณะประมง ประจำปีการศึกษา 2564
------------
📍ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะประมง ประจำปีการสึกษา 2564
⚠️นิสิตสามารถสมัครทุนดังกล่าว ได้มากกว่า 1 ทุน⚠️
----------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
📨 inbox เพจงานบริการการศึกษา คณะประมง มก. หรือ
☎️โทร. 0-2942-8894 ในเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น.