#คณะประมงร่วมใจช่วยไทยพ้นโควิด วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมบุคลากร เข้าร่วมดำเนินงานให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID - 19 ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งคณะประมงร่วมดำเนินงานและร่วมสนับสนุนอาหาร ของว่าง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์  ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอนันต์  รัตนมั่นคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ภายใต้บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (จำกัด) มหาชน โดยการสนับสนุนของคุณพิทักษ์ รัชกิจประการ นิสิตเก่าคณะประมงมีนกร 34 เกษตรศาสตร์(เคยู)รุ่น 43 เป็นผู้แทนมอบการสนับสนุนเครื่องดื่ม จำนวน 1,000 แก้ว ซึ่งกิจกรรมการดำเนินงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity)ให้กับประชาชน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ❤️????????