นิสิตคณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน ชั้นปีที่ 1
เข้าร่วมฟังบรรยาย "โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต ก่อนเริ่มเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564"
----------------
📍ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
📝เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น.
💻ออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Cisco webex meetings
----------------

ร่วมตอบคำถาม ลุ้น‼️ รับของรางวัล และได้รับชั่วโมงกิจกรรม 🎁🕑
Link Cisco webex meetings
กำหนดการโครงการ

📣📣ขอเชิญน้องๆ📣📣
นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 1 (บางเขน) เข้าร่วมฟังบรรยาย
"โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต ก่อนเริ่มเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564"
----------------
📍ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564
📝เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.
💻ออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Cisco webex meetings
----------------
ร่วมตอบคำถาม ลุ้น‼️ รับของรางวัล และได้รับชั่วโมงกิจกรรม 🎁🕑
Link Cisco webex meetings
กำหนดการโครงการ

ขอเชิญ 📢📢
นิสิตใหม่คณะประมงชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง 
เข้าร่วมฟังบรรยาย "โครงการปฐมนิเทศน์นิสิตคณะประมง ปีการศึกษา 2564" ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco webex meetings 💻📱
----------------
📍ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2564
📝เริ่มลงทะเบียนออนไลน์เวลา 08.30 น.
----------------
ร่วมตอบคำถาม ลุ้น‼️ รับของรางวัล และได้ชั่วโมงกิจกรรมสะสมใน Transcript ด้วย 🎁🕣
----------------
Link Cisco webex meetings
กำหนดการปฐมนิเทศ