ประกาศรับสมัครนิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเน้นการอบรมด้านภาษาอังกฤษ
ณ Prefectural University of Kumamoto (PUK) ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรม
1.Intensive English
ระยะเวลา  15 -24 สิงหาคม 2566
จำนวนรับ 1 คน
2. Minamata English Camp
ระยะเวลา 11 -  16 กันยายน 2566
จำนวนรับ 1 คน

การคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)
วันที่ 28 มิถุนายน 2566

สมัครได้ที่ Link
*** หมดเขตรับสมัคร วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ***