0644986354
นางสาว
พิมพ์พร วัฒนเกียรติดำรง
Pimporn Wattanakiatdumrong
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
1290
ปวส.การตลาด ปี พ.ศ.2540