โครงการจัดซื้อเครื่องระเหยสารแบบหมุน

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการจัดซื้อเครื่องระเหยสารแบบหมุน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ B 015/2563

โครงการประกวดราคาซื้อชุดวัดความหนืด (Viscometer)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาซื้อชุดวัดความหนืด (Viscometer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ B 017/2563

โครงการจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ำพร้อมเก้าอี้

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ำพร้อมเก้าอี้ ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ B 018/2563

โครงการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำ

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ B 025/2563