พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล
Position
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
สังกัด
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คำนำหน้าชื่อ
นาย
People Role
คณาจารย์
ผู้บริหาร
Off
ลำดับที่
6