alt

Open House คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอเชิญน้องๆระดับชั้นม.ปลาย ที่อยากเข้าคณะประมง หรือผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์

พบกับอาจารย์ผู้สอนจากคณะประมง รุ่นพี่ มาแนะนำประสบการณ์ในการเรียน และในหัวข้อต่างๆ ลุ้นรับของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ในวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 17.00 - 19.00 น.
ผ่านโปรแกรม Cisco webex meetings

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe9RCNV1tUHTO.../viewform
หมายเหตุ : Link เข้าร่วมกิจกรรม จะจัดส่งให้ทางที่อยู่อีเมลล์ ที่ลงทะเบียนไว้