alt

เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรสองปริญญา “KU-OUC Dual Degree Program” ประจำปีการศึกษา 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8894 หรือ
นักทรัพยากรบุคคล โทร. 08-5321-5469