Skip to main content
10Jun

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • alt

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง จำนวน 1 อัตรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469

28May

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ สังกัดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง

  • alt

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบการคัดเลือก
1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ สังกัดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
2. ตำแหน่ง นักวิชาการประมงระดับปฏิบัติการ สังกัดสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน