มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์
Position
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
สังกัด
ภาควิชาการจัดการประมง
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
People Role
คณาจารย์
ผู้บริหาร
Off
ลำดับที่
8