ภาษาไทย    English

งานวิจัยเผยแพร่ทั่วไป : คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

 • การแช่กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) หลังการจับในสารสกัดจากส่วนเหลือจากการตัดแต่งเห็ดหอมต่อการชะลอการเกิดจุดดำ
 • ผลของสารสกัดจากส่วนเหลือจากการตัดแต่งเห็ดหอมต่อการเกิดเมลาโนซิสและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งขาวระหว่างการเก็บรักษาด้วยน้ำแข็ง
 • Inhibition ff Melanosis Formation in Pacific Whuite Shrimp by the Extracts of Mushroom Trimming
 • Effec of Cooking Temperature for 6D destruction of Listeria monocytogenes on yield and texture of Pacific white shrimps (Penaeus vannamei)
 • ความไวต่อรังสีของแบคทีเรียก่อโรคในหอยนางรม (Crassotrea belcheri) และอาหารเลี้ยงเชื้่อ
 • Inhibition effect of neutral electrolyzed water on Vibrio parahrahaemolyticus and Vibrio vulnificus
 • The Two Synergistic Peptide Bacteriocin Produced by Enterococcus faecalis Isolated from Thai Fermented Fish
 • Antibacterial properties of low molecular weight chitosan prepared from different sources with different range of molecular weight
 •  

  คณะประมง

  ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

  Terms of Use
  Privacy Policy
  FAQ
  Sitemap

  ติดต่อคณะประมง

  • โทร:
   0-2942-8364 ภายใน 4083
  • โทรสาร:
   0-2942-8364
  • Email:
   Coming soon
  • Address:
   50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
   เขตจตุจักร กรุงเทพ
   10900